Česká tábornická unie

Přidej se i Ty k více než 6.000 táborníků a tábornic po celé ČR!

Najít nejbližší oddíl

Česká tábornická unie (ČTU) je zapsaný spolek s dlouhou historií a hrdý držitel titulu „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“, v minulosti 2004 – 2006, 2007-2010, 2011-2015, 2017-2023, aktuálně pro léta 2024 – 2026.

ČTU tvoří přes šest tisícovek tábornic a táborníků sdružených ve 12 oblastech a 135 klubech, osadách a oddílech rozesetých po všech krajích České republiky.

Členství v ČTU je individuální, ale většina členů se sdružuje v tábornických klubech nebo trampských osadách. Každý z nich je samostatným článkem naší organizace a utváří svou činnost samostatně v souladu se Stanovami ČTU a ustanoveními přijatými Sněmem a Nejvyšší radou. Česká tábornická unie spojuje kluby, osady i samotáře a ústředí ČTU a velké rady oblastí slouží k administrativnímu a materiálovému zabezpečení činnosti táborníků.

Jednou z hlavních zásad vnitřního života ČTU je  respekt a úcta  k druhému člověku - ať už se jedná o vztah dítě-dítě, dítě- vedoucí či vedoucí mezi sebou.  ČTU vede své členy k touze po osobním rozvoji a k osvojování takových životních hodnot jako je pravda, spravedlnost, nesobectví, laskavost, odpovědnost sám za sebe, péče a odpovědnost za slabší, pokora, schopnost omezit se, je-li to potřeba vzájmu ostatních, kritické myšlení a sebediscipnílna (umírněnost).

ČTU uplatňuje ve své činnosti myšlenky lesní moudrosti E. T. Setona, navazuje na své tradice z let 1968–1970 a tradice historického trampského hnutí - Unii trampských osad a klubů. Vzory členům ČTU jsou osobnosti, které překonaly samy sebe, aby přinesly lidstvu nová poznání.

Co se děje u Táborníků?

V průběhu května a června se mnohé naše kluby a osady podílely na akcích pro děti z řad široké veřejnosti. T.K. Placatý kámen měl štěstí na hezké počasí, které vyšlo na Den dětí v Michálkovicích. Děti si tu mohly zkusit například střelbu z luku nebo různé tvoření.
Quattro Formaggi - společná výprava ve znamení čtyř sýrů, nebo snad čtyř oddílů? Andromeda, Cassiopeia, Čtyřlístek a Toulavý vítr spojily své síly v soutěži o nejschopnější kuchaře a o nejlepší pizzu. Soutěžily mezi sebou čtveřice namixované z členů různých oddílů.Tyto čtveřice kuchařů zastupujících věhlasné restaurace nejdříve musely prokázat, jak dokáží zvládnout provozní stres a projevit tak své organizační schopnosti. Pak měly za úkol našetřit dostatek peněz na nákup vybraných surovin, aby z nich nakonec vytvořily své mistrovské dílo, nejúžasnější pizzu všech pizz. 
Klub Kamzíků vyrazil na výpravu do Nového Města na Moravě, konkrétně na chatu Mercedeska. Než se k ní ale dostali, museli absolvovat dva přestupy, ale ty úspěšně zvládli a po příjezdu mohli začít sbírat dřevo na večerní oheň, u kterého si opekli buřty a zazpívali za doprovodu kytary. Následně se děti odebraly na kutě, aby načerpaly síly na zítřejší dobrodružství.

Děkujeme za podporu!

Ministerstvo školství Nadace život umělce