Česká tábornická unie

Přidej se i Ty k více než 6.000 táborníků a tábornic po celé ČR!

Najít nejbližší oddíl

Česká tábornická unie (ČTU) je zapsaný spolek s dlouhou historií a hrdý držitel titulu „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“, v minulosti 2004 – 2006, 2007-2010, 2011-2015, 2017-2023, aktuálně pro léta 2024 – 2026.

ČTU tvoří přes šest tisícovek tábornic a táborníků sdružených ve 12 oblastech a 135 klubech, osadách a oddílech rozesetých po všech krajích České republiky.

Členství v ČTU je individuální, ale většina členů se sdružuje v tábornických klubech nebo trampských osadách. Každý z nich je samostatným článkem naší organizace a utváří svou činnost samostatně v souladu se Stanovami ČTU a ustanoveními přijatými Sněmem a Nejvyšší radou. Česká tábornická unie spojuje kluby, osady i samotáře a ústředí ČTU a velké rady oblastí slouží k administrativnímu a materiálovému zabezpečení činnosti táborníků.

Jednou z hlavních zásad vnitřního života ČTU je  respekt a úcta  k druhému člověku - ať už se jedná o vztah dítě-dítě, dítě- vedoucí či vedoucí mezi sebou.  ČTU vede své členy k touze po osobním rozvoji a k osvojování takových životních hodnot jako je pravda, spravedlnost, nesobectví, laskavost, odpovědnost sám za sebe, péče a odpovědnost za slabší, pokora, schopnost omezit se, je-li to potřeba vzájmu ostatních, kritické myšlení a sebediscipnílna (umírněnost).

ČTU uplatňuje ve své činnosti myšlenky lesní moudrosti E. T. Setona, navazuje na své tradice z let 1968–1970 a tradice historického trampského hnutí - Unii trampských osad a klubů. Vzory členům ČTU jsou osobnosti, které překonaly samy sebe, aby přinesly lidstvu nová poznání.

Co se děje u Táborníků?

K nebeským ohňům odešel Petr Křivohlávek zvaný Lochness(*26. 6. 1952 - †16. 5. 2024)Lochness z T.O. Černý totem byl doyenem České tábornické unie, jejímž členem byl od 60. let 20. století.Od září 1994 působil jako místonáčelník ČTU, náčelníkem ČTU byl v letech 2002-2014. Byl dlouholetým členem Velké rady oblastí ČTU Praha a Severočeské. V roce 1999 se podílel na organizaci Mistrovství světa v rýžování zlata na řece Kocábě.
10. května vyšlo letošní druhé číslo časopisu Archa, který vydává Česká rada dětí a mládeže. Aktuální číslo nese název Povzbuzení na duši a zabývá se tématem wellbeingu. I Česká tábornická unie přispěla svým článkem. Ten se jmenuje „Balzám na duši“ a sepsala ho naše náčelnice Renata „Rendy“ Švestková. Rendy v článku popisuje, jak pobyt v přírodě přispívá našemu zdraví, jaké blahodárné účinky má na naší duši, nebo to, že naši vedoucí a instruktoři se neustále vzdělávají nejenom v oblasti wellbeingu. Ti tak mohou dětem zajišťovat příjemné, uvolněné a přátelské prostředí.
Na konci dubna se tým nadšených vedoucích a instruktorů z oddílu Dráčata vydal pod vedením jedenadvacetiletého hlavního vedoucího Jakuba Koziorka na již už tradiční Pálení čarodějnic v obci Michálkovicích, kde pomáhali s organizací úžasného odpoledne nejenom pro děti. Přidali se i instruktoři z havířovského oddílu Athelas a společnými silami pro děti připravili tři stanoviště.

Děkujeme za podporu!

Ministerstvo školství Nadace život umělce