T.K. BOLTUKA Praha

Oblast
Praha

"ČTU je sdružením nesdružitelných," říká náš náčelník zakladatel Ježek a my se této myšlenky zuřivě držíme. Nespojuje nás oddílový pokřik, občas jezdíme na výlety v pestrobarevném oblečení, kde je zelená v menšině, na schůzkách se překřikujeme, na všech slezinách drbeme nepřítomné. Ale stejně máme mnohé společné - lásku a respekt k přírodě a kamarádství, které se neprojevuje slovy, ale skutky. Když je potřeba, vždycky se najde dost pomocných rukou, které se neptají, co za to, ale kde za to vzít. A o tom to je.

50.089971, 14.308855