Děkujeme za podporu!

MŠMT logo

 

Děkujeme za mnohaletou finanční i lidskou podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Podporují pravidelnou činnost našich klubů, osad a oddílů, vzdělávací aktivity nejen pro naše vedoucí dětských kolektivů a realizaci letních a zimních dětských táborů.


Děkujeme za podporu při realizaci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016592 ZLEPŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ, ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DOBROVOLNÍKŮ PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V ČESKÉ TÁBORNICKÉ UNII.    
  

Nadace život umělce logo

 

Děkujeme Nadaci ŽIVOT UMĚLCE za podporu našich kulturních aktivit, konkrétně oblastních kol festivalu Porta a Hudebního soustředění Brána určeného finalistům festivalu.

 

Dále děkujeme všem našim partnerům na regionální úrovni :)