T.K. Kamarádi Opava

Oblast
Jesenická oblast

Místo, na kterém se již 40 let pořádají tábory, „objevili“ dva kamarádi a trampové Jery a Pupe, přičemž právě po Jerym bylo toto místo pojmenováno a nese název Jeryho camp. První tábor tady proběhl přibližně v roce 1980. V letech 1980-1990 se tábory pořádaly pod hlavičkou Pionýrské organizace (PO SSM), v rozmezí 1990-1998 se místní tábory pořádaly „na divoko“ (tj. nebyly pod záštitou žádné organizace). Od roku 1998 je náš tábornický klub součástí České tábornické unie, pod jejichž hlavičkou se začaly naše tábory pořádat.  
V průběhu let kolísal, jak počet samotných členů našeho klubu, tak i přátel, kteří se podíleli na chodu táborů a tábořiště. V současnosti má TK Kamarádi Opava 6 členů, kteří se podílejí na aktivitách spojených s tábořištěm. Na aktivitách spojených přímo s letními tábory se aktivně podílejí a účastní celkem 4 členové (na každém turnusu, který momentálně pořádáme, jsou 2). V minulosti jsme na našem tábořišti pod hlavičkou České tábornické unie pořádali 3 letní dětské čtrnáctidenní tábory, ale posledních cca 5 let pouze dva. Jeden táborový turnus se koná na začátku července a jeden na začátku srpna. Po zbytek letních prázdnin tábořiště pronajímáme jiným organizacím pracujících s dětmi k pořádání táborů.

49.933276, 17.924772