T.K. ČTVERÁCI České Budějovice

Oblast
Jihočeská oblast

Čtveráci jsou jedním z nejstarších dětských tábornických oddílů bez přerušení své činnosti na jihu Čech. Jejich historie se počíná v roce 1968, kdy je obnoven Junák a s ním i 4. oddíl v Českých Budějovicích. Z něho se pak v dalších letech stává pionýrský oddíl Čtveráci a následně, po roce 1989, je krátce opět skautský. Pro svou činnost ale nachází nejvíce svobody v České tábornické unii. Do jejích řad vstupuje na začátku devadesátých let a společně s mnoha dalšími tábornickými kluby z jihu Čech postupně vytváří jednu z největších a nejaktivnějších oblastí v Unii a výrazně ovlivní i její další rozvoj.

V roce 1969 pořádají junáci 4. oddílu svůj první letní tábor nedaleko Líčova u Kaplice. Vzápětí se z nutnosti stávají pionýry ale bez ohledu na to fungují „po skautsku“ dalších dvacet let. Na tábořišti u řeky Švarcavy budují svou základnu zvanou Čtverland. Po vzoru Ligy lesní moudrosti nosí na košilích jeho členové znamení woodcraftu. To se samozřejmě nelíbí tehdejším pionýrským funkcionářům a stejně tak i další aktivity skautského či indiánského ražení. Oddíl si i přesto jde svou cestou, vytváří si vlastní oddílové zkoušky a přátelí se s mnoha podobnými kluby.

Po Sametové revoluci se Čtveráci hlásí zpět ke skautům, ale šátky ztažené turbanem nenosí dlouho. Díky mnoha nedorozuměním se staršími junáckými činovníky oddíl odchází ze skautského hnutí a stává se zcela svobodným v řadách ČTU.  

Rozchodem s junáky sice ztrácí svou základnu, ale netrvá dlouho a nachází své nové tábořiště na Mášovně, staré hájovně pod Jelením vrchem. Díky tomu zůstává věrný krásným Novohradským horám. 

Na začátku tisíciletí se rozverní Čtveráci, do té doby výhradně chlapecký oddíl, spojují s dívčím klubem Šlápoty a v tomto společenství pořádají pravidelné schůzky, výpravy a samozřejmě i třítýdenní letní tábory i nadále. 

Při oslavě 50 let nepřetržité činnosti oddílu v květnu 2018, sepsali Čtveráci knihu o své historii a při této příležitosti bylo spočítáno, že klubem prošlo přes 400 kluků a děvčat.  
Mnohé tradiční akce tábornických klubů ale i oddílů z jiných organizací pořádali a dodnes pořádají právě Čtveráci. Pamětníci zažívali Noční orientační hry, velké Indiánské hry nebo Taranisův pás v Robotově režii. Současníci jezdí na HVNH hra v Novohradských horách nebo dostávají zabrat na akci LUCO pro náctileté.

48.97427, 14.458636