T.O. Kamarádi

URL oddílu
Oblast
Jesenická oblast

V uších slyším naše oddílové písničky a snažím se, při pohledu na fotky, napsat pár slov o našem oddíle. Fotky zachycují okamžiky života našeho oddílu T.O.Kamarádi. Za dobu své 24leté existence prošlo oddílem na 197 dětí. Některé si v oddíle užívaly jen svoje dětství. Z jiných se později stali rádci nebo vedoucí a pokračují v předávání získaných zkušeností v nových oddílech nebo na táborech.

Oddíl T.O.Kamarádi si dokázal vytvořit řadu tradic, pravidel a zákonů – tradiční víkendové výpravy, zimní Cesty statečných, vodácké výpravy, udělování Bílého Pera a v neposlední řadě prázdninové tábory. Podzimní, zimní nebo letní, buď na různých zajímavých místech nebo na vlastní základně MUNA 113, kterou si již 10 let ze starého vojenského skladu přestavujeme na funkční tábornickou základnu.

Samotnou kapitolou posledních oddílových let je i pořádání Vzájemných výměnných setkání, tzv. RVVZ a CVVZ (Regionální nebo Celostátní Vzájemné Výměny Zkušeností). Motivem činnosti našeho oddílu se staly příběhy z knížek od Jaroslava Foglara, kde slova „ kamarád, čestnost, pravdomluvnost, 13 bobříků, tábor, les, jaro a další“ byla takových románových oddílů základem a také myšlenky lesní moudrosti, tábornictví České tábornické unie nebo tradice trampského hnutí. A náš oddíl se snaží podle těchto zákonů žít. Každý nový oddílový rok žijeme novou a zajímavou Celoroční oddílovou hrou. Už jsme třeba stavěli železnici v českých zemích nebo bránili hranice před okupací v roce 1938. Řešili jsme apokalyptický svět či námořní výpravy statečných Vikingů a spousty dalších.

polupracujeme i s oddíly a organizacemi v našem okolí při akcích pro veřejnost nebo jen v mezioddílových kláních.

Poslední dobou se u nás vžilo rozdělení dětí podle písmenek: S – malí nováčci, M – mladší členové, C – účastníci Celoroční tábornické školy (instruktoři a rádci), L – Letní tábornická škola (vedoucí oddílů na táboře), XL – starší vedoucí i na táborech, XXL – zasloužilí členové a vedoucí a 3XL – oddílové „fosílie“ ☺

49.972128, 16.976036