T.K. Smrček Brno

URL oddílu
Oblast
Jižní Morava

Tábornický klub Smrček vznikl v roce 1990. Má přes sto členů a sídlí v Brně-Černých Polích. Jeho hlavní náplní je činnost s dětmi. Smrček pořádá každým rokem dva turnusy letních táborů, a to v Orlických horách. Klasické tábořiště s podsadovými stany se nachází v krásném údolí Říčky. Děti se během tábora seznamují s tábornickými zásadami, učí se chránit přírodu, poznávat ji a zároveň poznávat i přírodní a kulturní zajímavosti zdejšího kraje. Poblíž tábora se nachází i stálá táborová základna klubu Smrček. Jedná se o Olbrichův mlýn, zrenovovaný členy klubu roku 2003. Je zde uskladněn táborový inventář a samotná budova slouží k řadě akcí klubu. Po celý rok organizuje Smrček nejrůznější aktivity pro děti. Kromě svých členů se zaměřil na práci s neorganizovanou mládeží. Pod hlavičkou ČTU Jižní Morava se aktivně zapojuje do pořádání celobrněnských i oblastních akcí pro děti a mládež, do setkávání jihomoravských tábornických klubů, do kvalifikačních školení na Velkou placku a pořadatelské činnosti při akcích ČTU na Vánoce nebo na Den dětí. V rámci ČTU náleží Smrčku i autorství několika drobných publikací pro brněnskou mládež a komiksových seriálů.

49.217073, 16.624765