T.K. VYŠEHRAD Praha

Oblast
Praha

Středisko Vyšehrad vstoupilo do ČTU v r. 1991 .  Středisko vzniklo 4. 11. 1966 v 18:30. V souvislosti s uvolňováním poměrů ve společnosti v polovině šedesátých let minulého století vznikl na půdě Svazarmu Zálesák, ten se přeměnil v roce 1968 na Svaz Junáků Zálesáků (SJZ), posléze byl kolektivním členem Junáka. V roce 1970 se hodilo, že SJZ zůstal i nadále členem Svazarmu a středisko Vyšehrad tak mohlo poskytnout úkryt mnoha oddílům. Středisko Vyšehrad mělo v té době až 1000 členů.  Postupně se situace ustálila a v polovině sedmdesátých let se scházejí v klubovně v Nuslích dva oddíly 6. a 7. Středisko funguje stejně od šedesátých let do současnosti a to včetně nezměněného kroje. Kroj se skládal ze skautské košile a modrého šátku. Šátek odkazoval k vodáckému zaměření oddílu.  Začátkem osmdesátých let se podařilo díky kontaktům na jiné skautské oddíly uspořádat několik "Lesních Škol" pod hlavičkou Svazarmu.  
Středisko, posléze TK Vyšehrad, po ročním hledání svého místa u obnoveného Junáka přechází k ČTU. Tábornický klub Vyšehrad  postupně opouští tři  klubovny  v Nuslích a na Vinohradech, až definitivně v polovině devadesátých let zakotví v klubovně v Rejskově ulici.
 Aktuálně má klub okolo 40 členů. Pořádáme letní dětské tábory v krásné přírodě nedaleko Českého Krumlova. Základní jednotkou oddílu jsou družiny (6-8 členů  věkových vrstevníků), které se pod vedením rádce scházejí jednou týdně na schůzkách v naší klubovně v Praze 2 a o víkendech podnikají různé výpravy. Rádcové jsou zkušení, protože sami prošli oddílem od svého útlého věku. Oddíl tvoří chlapecké i dívčí družiny, které průběžně doplňujeme. Tradiční činností jsou výpravy do přírody a to pěšky, na lodích i na kolech. V létě rovněž pořádáme putovní tábory na Slovensko, nebo do jiných zajímavých zemí. Pravidelně se účastníme také akcí pořádaných pražskou oblastí ČTU, jako je např. Mokasín nebo hra po Praze.
Přestože nepatříme mezi velké pražské kluby, aktivně se zapojujeme do oblastního fungování, ale nemalou měrou se podílíme na chodu celé unie.

50.066524, 14.434725