T.K. RAWEN Brno

Oblast
Jižní Morava

Náš tábornický klub Rawen založila parta nadšených táborníků, která začala po sametové revoluci v r. 1990 pořádat tábory pro děti zaměstnanců Brněnských veletrhů a výstav. Podniková organizace ROH v té době zanikla, prázdniny se blížily a děti zaměstnanců neměly kam jet. V té době začal Libor Zeman, sám bývalý skaut, na žádost vedení podniku dávat na výstavišti dohromady skupinu lidí, původně pro zorganizování jednoho tábora. U jednoho letního tábora však nezůstalo. Od té doby jich pod jeho vedením proběhlo přes třicet! K tomu musíme přičíst nespočet výprav a krátkodobých akcí. 

Od podzimu roku 1993 se stala celá skupina členem České tábornické unie, jejíž program jí byl velmi blízký, a od roku 1994 už všechny akce pořádala coby Tábornický klub České tábornické unie, který si dal jméno Rawen – což byla původní skautská přezdívka Libora. Její význam nám dosud není úplně jasný. Údajně to měl být „vraný kůň“, ale nikdo dodnes neví v jakém jazyce… Náčelníkem klubu se stal Libor Zeman zvaný Liles. Duší a hnacím motorem celého klubu byl od samého začátku až do června 2019, kdy nás zcela nečekaně těsně před pořádáním letního tábora opustil navždy. Velmi rychle jsme se museli rozhodnout, zda tábor uskutečníme a zda budeme v činnosti klubu pokračovat. Ač jsme byli jeho náhlým odchodem z tohoto světa velmi zasaženi, rozhodli jsme se pokračovat. Snažíme se pokračovat v práci s dětmi ve stejném duchu, ve kterém vedl oddíl on – v duchu kamarádství, tolerance, úcty k druhým, lásky k přírodě, ctění hodnot a myšlenek Lesní moudrosti a trampského hnutí. 
Od roku 1998 pořádáme většinu akcí na naší táborové základně v Níhově na Tišnovsku, která se postupně stala také místem pro pořádání oblastních sněmů ČTU, kurzů „Malé placky“ i dalších setkání v rámci Jihomoravské oblasti. Členové klubu se také v minulosti významně podíleli na organizaci brněnských CVVZ (ve spolupráci s ostatními dětskými organizacemi), Brněnských dětských dnů, Country Mikulášských besídek pro zdravotně postižené děti a dalších akcích. V rámci činnosti klubu jsme uskutečnili několik zahraničních expedic, kterých se účastnili i kamarádi z ostatních klubů z JM oblasti. 

Těžištěm činnosti T. K. Rawen však zůstává organizování volného času dětí do 15 let a mládeže do 18 let, se zaměřením na pobyt v přírodě, ochranu i poznávání přírody, ekologii a rozvíjení osobnosti dítěte při společných pobytech na letních i zimních táborech a vícedenních akcích. Klub má právní subjektivitu. V průběhu let se počet členů klubu pohyboval od 20 do 50, prošly jím stovky dětí a v současnosti už do pozice rádců (instruktorů) dorůstají děti našich prvních odchovanců.

Pokud chcete poznat partu dobrých kamarádů, zažívat s nimi nezapomenutelné chvilky v krásné přírodě, u táboráků a na horách, pokud chcete poznat tajemství lesní moudrosti a zažít táboření v indiánských tee-pee, pokud jsou pro vás přátelství a kamarádství hodnoty, které převyšují pasivní sledování TV a hraní na počítačích, pak pokračujte na naše stránky a přijďte mezi nás. Rádi vás mezi sebou přivítáme. Náš klub je otevřen pro všechny, kdo přicházejí s čistým srdcem... 

49.214111, 16.577734