T.K. POUTNÍCI Praha

Oblast
Praha

Kdo jsme?
Náš dětský tábornický klub je pobočným spolkem ČTU, který sídlí v Praze 10.  Při naší celoroční činnosti nabízíme členům možnost docházet na pravidelné týdenní schůzky, účastnit se víkendových výprav a letních i zimních táborů.
Klub založil v roce 1992 Petr „Irčan“ Lambert, tramp a velký milovník přírody, který dodnes působí ve vedení klubu a na pozici vedoucího a instruktora předává své dlouholeté zkušenosti dětem i svým mladším kolegům vedoucím. 

Naše činnost
Vedle aktivního pobytu v přírodě má klub ve své činnosti na předních místech zakotveno vzdělávání dětí a mládeže. Jsme tu pro děti a mládež mající touhu získávat a osvojovat si teoretické znalosti a praktické dovednosti nutné a užitečné při pobytu v přírodě. Klub se tak snaží zajišťovat atraktivní činnost, která má naplnit volný čas dětí a mládeže, a přitom zajistit vzdělávání v oblasti poznávání přírody.

Nabízíme romantiku a dobrodružství formou těchto činností:

  •  táboření a výukové pobyty v přírodě po vzoru těch nejzkušenějších (polárníků, horolezců, zálesáků, trempů) a to s minimem civilizačních prostředků,
  • přednášky a praktické ukázky z oborů meteorologie, astronomie, dendrologie, ekologie ad.,
  • praktická výuka rozdělávání ohně, bivakování, stavba týpí, první pomoc, střelba z luku, lasování, výuka uzlů, základy fotografování, výuka hry na kytaru, výuka country tanců ad.,
  • překonávání přírodních překážek pomocí horolezecké techniky.

 
Naše cíle

  • zajišťovat co nejširší nabídku činností v oblasti poznávání přírody a výchovy nových pracovníků pro práci s dětmi a mládeží, a to v co možná nejtěsnějším kontaktu s přírodou s nádechem romantiky a dobrodružství
  • vést děti a mládež ke kolektivnímu způsobu života

 
Naše poslání
„Vedeme děti a mládež k prohlubování vztahu k přírodě, k poznávání jejích zákonů a k aktivnímu získávání tábornických dovedností formou romantiky a dobrodružství v bezpečném a přátelském kolektivu“

50.058521, 14.507362