T.K. Finfarum Úžice

Oblast
Střední Čechy - Západ

U zrodu našeho klubu stálo na začátku pár lidí z Roztok u Prahy a okolí. Všichni měli společné zájmy, a tak nějak, je to k sobě táhlo. Každý z nich měl zkušenosti s tábory ze svého mládí, s Pionýrem a s aktivitami tehdejšího ROH. Tito nadšenci, mnozí z nich trempové, které zajímala táborová/tábornická činnost se aktivněji začali věnovat dětem a letním táborům pod hlavičkou podnikového tábora VAK Roztoky u Prahy. Tehdejší náčelník tábora Fido, velký tělem i duchem, zformoval skupinu kamarádů, ke kterým se s nadšením přidávali další a další a další. Parta už neměla prostor pro vlastní růst a tak přišla myšlenka na vlastní tábor. V roce 1994 jsme přestřihli pupeční šňůru s táborem VAK Roztoky a začali si hýčkat vlastní „miminko“, vlastní táborový oddíl. U zrodu stáli sourozenci Jiří Barták zvaný Bizon a Alena Křížová, také náš letitý člen Daniel Walbröl, který byl již jako malá jiskra v oddíle pod vedením Aleny Křížové. A jiskrou tábora, včetně Aleny Křížové, zůstává dodnes.

 Stále i po těch letech jsme parta rozmanitého věku, vzdělání a povolání. Již více jak 25 let nás spojuje radost z pořádání aktivit pro děti školního věku. V historii jsme byli zaštiťováni organizacemi jako Junák, hnutí DUHA apod. V současnosti jsme členem České tábornické unie z.s. (tabornici.cz). Rádi bychom si udrželi pověst klubu, který si na nic nehraje, záleží mu na komunikaci a vztahu s rodiči. Naše aktivity s dětmi vykonáváme celoročně formou 14tidenního tábora, víkendových výprav, výletů, klubových sešlostí. Nikdy, nebudeme organizovat velké tábory. Domníváme se, že velké tábory smazávají původní myšlenku dětských táborů jako takových. 

Naše tábory jsou specifické tím, že se je snažíme vytvářet v rodinné atmosféře, dáváme možnost prosadit individuality každého dítěte. Organizujeme letní dětské tábory, kde počet táborníků nepřesahuje 60 dětí. Nejsme konzervativní a nezamlouvá se nám uniforma, ani „frčky“. Každý rok se snažíme program obměňovat, vymýšlet nové hry a vtáhnout děti alespoň po dobu těch čtrnácti dnů do celotáborové hry tak, že o ní po návratu budou rodičům vyprávět ještě několik týdnů. Během dne na táboře se děti věnují různorodým činnostem, hrám, sportům, vycházkám, výletům, učí se novým dovednostem. Rádi si zpíváme, hrajeme divadlo, malujeme, pracujeme s keramikou a tvoříme různé „arte“ aktivity. Důležité je i to, že poznávají přírodu a sami sebe. 

Oddíly na táboře máme sestavené z maximálně dvanácti dětí, a to, abychom zachovaly počet tzv. výchovné skupiny a individuální přístup byl jednodušší. Jsou složeny ze všech věkových skupin i pohlaví. Každý oddíl vede zkušený vedoucí s pomocí instruktora. 
Táborové základny - Táborové základny měníme dle vlastních zkušeností, oblíbenosti, vytipovaných lokalit a příznivosti podmínek. Nemáme rádi stereotyp a tak, jednou za čas táborovou základnu změníme. Láká nás divoká příroda, tvrdší podmínky i trocha toho nepohodlí. 

Každý rok se těšíme na nadšení dětí, jiskry v jejich očích i zkušenosti, které nám další rok přinese.

50.253259, 14.377794