Tábory

Česká tábornická unie ročně pořádá devět desítek táborů, na kterých pečujeme o  více než 5000 dětí a mladých lidí do 18ti let.
Táborem se u táborníků rozumí prožitková pobytová letní i zimní akce se zaměřením od klasických „tábornických“ přes vodácké, cyklistické či expediční putovní tábory v délce trvání od jednoho až po tři týdny.

Většina táborů probíhá o letních prázdninách, celotáborové hry zvou děti do tajemných světů historie i budoucnosti a vedle hraní a zábavy se je vedoucí snaží také nenásilnou formou naučit něco ze svých znalostí o přírodě i společnosti. ČTU jako organizace klade důraz na tradiční lidské hodnoty a aktivní přístup k ochraně přírody.

Mezi účastníky táborů patří i děti ze sociálně znevýhodněných skupin, důležitou součástí výchovy je integrace a vzájemné porozumění mezi rozdílnými etniky. Tábory fungují jako významná část trvalého programu protidrogové prevence, hlavně pro nečleny ČTU jsou často netypickou zkušeností s aktivním trávením volného času s vrstevníky bez užívání drog.

Význam práce ČTU potvrzují spokojené děti i jejich rodiče. Z mnoha motivovaných dětí pak vyrůstají oddíloví vedoucí, kteří svým příkladem ovlivňují další generace dětí. ČTU tak nenápadně, ale velmi výrazně  přispívá k výchově a zlepšování klimatu celé společnosti.