T.K. MODRÝ KRUH Praha - oddíl Bílí delfíni

Oblast
Praha

Původní dívčí oddíl Bílí Delfíni vznikl v roce 1971. Ten náš současný, smíšený, začíná o desítky let později. 

V roce 2000 shromáždila Lenka (bývalá Delfínka, a později vedoucí Svišťů) kolem sebe rodiny s podobně starými dětmi v předškolním věku a začala pořádat rodinné tábory ve Vlčí jámě. Indiáni, Pravěk, Cesta kolem světa – to byly první celotáborovky, které jsme hráli. Učili jsme se držet sekeru v ruce, postavit ohniště a uvařit si na něm, běhat po lese s buzolou a neztratit se, umět si poradit nejen sami, ale i v partě kamarádů. 

Čas plynul, na tábory jsme přibrali další naše kamarády, mladší sourozence…. My (ty předškolní děti z rodinných táborů) jsme postupně dospívali, začínali vést skupinky dětí, v roli rádců zkoušeli připravovat jednoduché hry a dnes jsme sami vedoucí. Každý rok připravujeme táborový program, namátkou třeba Wolfer, Řečtí bohové, Japonsko, … Kromě dramaturgie celého tábora a samotných her je pro nás velkou školou i táborový provoz. Vaření, zásobování, zdraví, psychický komfort nejen dětí, ale i náš, bezpečnost; je toho hodně, na co musíme dávat pozor. A přestože už nepořádáme tábory rodinného typu, stále udržujeme tu příjemnou atmosféru.

Během roku se pravidelně scházíme buď na jednodenních oddílovkách a výletech nebo jezdíme na vícedenní výpravy. Vybíráme místa po celé republice blízko přírodě nebo kulturním památkám; někdy výpravu i tematicky zaměříme. Rádi se vracíme na naši táborovou základnu ve Vlčí jámě u Dolního Radíkova i na víkendovky. 

Na tábory i výpravy jezdí kolem 35 dětí – stálých členů oddílu. A vedoucí: Radka, Prokop, Fany, Manka, David, Majda, Bert, Verča, Eda, Tomáš, Tonda, Jonáš, Terka a Bára. Největší oporou zůstávají Lenka a Zbyšek.

50.069679, 14.366231