Tábornická činnost

Přibližně dvě třetiny členské základny ČTU tvoří děti v dětských tábornických klubech, osadách a oddílech. Hlavní náplní činnosti ČTU je tak práce s dětmi a mládeží. Po celý rok je můžeme potkat především v přírodě na výpravách za dobrodružstvím, poznáním a romantikou v partě dobrých kamarádů. Zde získávají znalosti a dovednosti potřebné pro pobyt v přírodě a její ochranu, ale také – a to především – nové kamarády. Každý týden ožívají desítky kluboven při společných setkáních s hrami, procvičováním tábornické praxe… Oddílový či klubový rok je završen o letních prázdninách na stálých i putovních táborech.

Naše kluby a osady

Nebyly nalezeny žádné výsledky, zkuste to znovu.