Naše tábory

Letní tábory jsou pro každý náš oddíl vyvrcholením celoroční činnosti. Naše oddíly pořádají veškeré druhy táborů –  stanové i  putovní horami, lesy, po souši i po proudu řeky.

Hlášenka:

Hlášenka tábora 2019 hlasenka-2019 , termín doručení na ústředí je 15.5. Děkujeme za dodání správně vyplněných hlášenek.

Legislativa:

Rady v poradně ČRDM zde: http://poradna.crdm.cz/tabory

Informace o pojištění zde:http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/informace-o-pojisteni-2019/

Přehled legislativy pro pořádání LDT: http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/prehled-legislativy-pro-poradani-letnich-taboru-306 ;

Vyúčtování:

*Pokyny k vyúčtování akcí ČTU byly aktualizovány tradičně na březnovém zasedání Nejvyšší rady 23.3.2019, ke stažení na webu zde: Pokyny k vyúčtování akcí ČTU 2019 Tabulky vyuctovani 2019
*Dotace ČTU je vyšší než loni a to 27 Kč/den/ člen ČTU od dovršení 6 do dovršení 18 let;
*Při odevzdávání vyúčtování Velké radě oblasti ke kontrole se řiďte zvyklostmi vaší oblasti a odevzdejte vyúčtování tábora tak, aby je příslušná zodpovědná osoba mohla zpracovat a včas zaslat na ústředí do 30.8. u táborů končících v červenci, do 30.9. u všech ostatních.