Historie

ČTU v datech

30. března 1968
v Praze se schází rozšířený ústřední štáb tábornictví, který rozhodl o prvním sněmu. ČTU vyhlášena na plénu ČSM, kdy se její budoucí představitelé distancovali od činnosti ČSM.

29. června 1968
je na prvním sněmu ustanovena ČTU. Okamžitě následují první ústřední tábornické školy na Slunečné pasece, podobná činnost se rozvíjí i v oblastech.

18. – 19. srpna 1968
se uskutečnilo celostátní setkání táborníků.18. lis­topadu 1968 je ČTU registrována Ministerstvem vnitra.

19. – 20. prosince 1968
se ČTU stává zakládajícím členem Sdružení organizací dětí a mládeže.

8. února 1969
je do ČTU přijata Liga lesní moudrosti.

v roce 1970
je ČTU nucena ukončit svoji činnost.

27. ledna 1990
je ČTU obnovena na Valné hromadě v Molákově sále ÚKDŽ v Praze