O nás

Co je ČTU?

Česká tábornická unie (ČTU) je organizací volně sdružující na základě společného zájmu děti, mládež a dospělé v tábornických klubech a trampských osadách. Vytváří rovněž podmínky pro rozvíjení zájmů jednotlivců – samotářů.

ČTU vychází z myšlenek lesní moudrosti. Navazuje na tradice České tábornické unie z let 1968–70 a tradice historického trampského hnutí (viz historie).

ČTU zaměřuje svoji činnost na pobyt v přírodě. Sdružuje zájemce o pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími důvěrnými znalci, vnikat do jejích zákonů, vést ostatní k poznávání přírody a stát se jejími ochránci. Přírodou však není jen les a volnost, ale i člověk a vše krásné, co vytvořil.

ČTU dává prostor všem věkovým skupinám, pomáhá jim v uspokojování jejich zájmů a v získávání dalších znalostí a dovedností a vychovává je v ideálech pravého lidství. Posláním ČTU není něco předepisovat, ale vyjádřit společné potřeby a zájmy tábornických klubů, trampských osad a samotářů. Každý klub a osada je v ČTU samostatnou částí, která si všechny svoje otázky řeší svobodně a samostatně s přihlédnutím k vlastním možnostem a podmínkám.

Činnost

ČTU mimo pravidelnou činnost v tábornických klubech a trampských osadách pořádá například tyto akce:

  • Tábornické školy oblastní i ústřední (letní a zimní), speciální tábornické školy vodácké, jezdecké, horolezecké, potápěčské, lyžařské, ochrany přírody apod.
  • Hudební soutěže a přehlídky, zejména festivaly Porta, Brána
  • Sportovní utkání a turnaje, setkání dětských oddílů, potlachy, setkání v lesích, kulturní večery, výstavky atd.
  • Zahraniční expedice, zájezdy a výměnné pobyty atd
  • Více se o činnosti ČTU dozvíte v sekci činnost

Občanské sdružení Česká tábornická unie působí ve dvanácti oblastech na území celé České republiky. Kontakty na oblasti, příp. na jejich www stránky najdete v části adresář.

Členství v ČTU

Chcete-li se stát členkou/členem ČTU, stáhněte si přihlášku, kde se dozvíte další informace. Přihlásit se je možné do libovolné oblasti ČTU (těch je dvanáct) – nejlépe však podle trvalého, či přechodného bydliště. Seznam kontaktů na oblasti najdete v Adresáři.