Šablony 2019

Větší podpora neformálního vždělávání! ČTU bude žádat o dotace v rámci tzv. Šablon.

MŠMT otevřelo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (EU fondy) výzvu: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Do této výzvy se mohou přihlásit neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/item1028959.htm

Celkový objem přidělený této výzvě je 200 milionů.

První termín podání žádostí byl konec dubna, některé organizaci již podaly a již v prvním termínu byla částka vyčerpána.

MŠMT oznamuje: S ohledem na skutečnost, že objem požadovaných finančních prostředků v žádostech předložených v první uzávěrce překročil alokaci výzvy, informuje ŘO žadatele, že je plánováno navýšení alokace výzvy.

Má smysl do toho jít v dalším termínu, a ten je 31.7.
EDIT 15.7. Termín žádosti se posunuje až na 15.10., takže máme čas přidat další aktivity:-)

Agendu má na starosti místonáčelnice pro vzdělávání Lenka Fialková.

Všechny oblasti a kluby, které mají zájem o účast v programu, prosím kontaktujte přímo Lenku na fialkova.lenka@gmail.com, a to do 16.6.2019! Posunutý termín: 30.08.2019!