Pokyny a termíny pro vyúčtování akcí ČTU

Termíny pro vyúčtování letních táborů:

30.8. pro tábory ukončené v červenci

30.9. pro tábory ukončené v srpnu a září

 

Pokyny k vyúčtování mají textovou část a tabulky, do kterých se údaje vyplňují. Rozklik­něte a čtěte:

Pokyny k vyúčtování akcí ČTU 2019

Tabulky vyuctovani 2019