Do trampského nebe odešel kamarád Miroslav „Kocour“ Mikeš

Do trampského nebe odešel ve věku 70 let jedinečný Miroslav Mikeš, mezi kamarády zvaný Kocour. Jeho skromnost, pokora a hluboké znalosti byly vždy inspirativní. Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte.
Poslední rozloučení s Miroslavem Mikešem bude v pátek 27.9.2019 v 11:00 v obřadní síni v Kolíně – Zálabí.

ODEŠEL KAMARÁD 

… Povstaňte, kamarádi, přestaňte jásat a hrát, odešel nám již navždy náš drahý kamarád….

V roce 1932 složili tuhle vzpomínku na kamaráda Osadníci. V takové chvíli se život každého jakoby zastaví v tichém uvědomění ztráty blízkého člověka. Mnohonásobně to platí i pro každý spolek, partu, osadu. Tak je tomu bohužel v současnosti v České tábornické unii.

ODEŠEL KAMARÁD MIREK MIKEŠ – KOCOUR. 

Byl tím, kdo převzal post náčelníka po nestorech – zakladatelích ČTU, Honzovi Hochmanovi a Vaškovi Vlčkovi a vedl Českou tábornickou unii do nové éry českých dětských a mládežnických organizací. Výchově dětí v přírodě se věnoval již před rokem 1989 a zkušenosti zúročil v prostředí kolínské party kamarádů, která jako Labsko – Sázavská oblast patří k pilířům ČTU. Právě ta jej nominovala na náčelníka s vědomím, že má ČTU co dát. Měl totiž vždy názor a hájil jej, ačkoliv se mnohdy zdál být proti proudu. Plně zařadil ČTU do České rady dětí a mládeže. 

Dokázal vždy prožít všechny naše akce s plným nasazením, radostí s výsledku, ba i s kritickým zhodnocením. Miloval Portu, které do doby, než ho život skřípnul, obětavě sloužil. Se svou kolínskou partou obstaral servis na setkání trampů ke kulatým výročím trampingu na Slunečné pasece v letech 1998 a 2008. V roce 1999 velmi přispěl ke zdaru Mistrovství světa v rýžování zlata na Kocábě v režii ČTU.

Byl chlap s velkým CH a uměl to dát o sobě vědět mnohdy i hlasitým láteřením. Vzápětí se ale rozsvítil do kulata, uvařil kafíčko či něco navíc, co zrovna s láskou ukuchtil. Za tou maskou byl totiž vlídný a pohodový člověk, který uměl pohladit. Byl to velký gentleman.

Díky Kocoure. Nezapomeneme.

Kamarádi z České tábornické unie