Tábory

Termín odeslání hlášenek oblastmi na ústředí je 15.5.2019. Hlášenky zasílejte naskenované v pdf (pak lze originály přivézt až na červnovou NR), nebo rovnou poštou tak, aby byly na ústředí včas.

Vyúčtování táborů se zasílá ekonomce Janě Krtkové na adresu Sadová 387, 26727 Liteň..

Hlášenka dětského tábora

**Hlášenka pro rok 2018 v pdf ** Vyplňte prosím všechny kolonky správně včetně reálné polohy tábořiště.

Pro určení GPS polohy tábora použijte mapy.cz , ať máme všichni souřadnice v jednotném formátu.

Hlášenka pro rok 2018 ve wordu

Přehled legislativy k pořádání LDT

naleznete v poradně ČRDM zde

Potvrzení o způsobilosti pracovat s dětmi 2018

ke stažení zde

Pokyny pro vyúčtování akcí ČTU platné od 26.3.2018

Pokyny mají textovou část a tabulky,do kterých se údaje vyplňují.Rozklik­něte a čtěte:

„pokyny pro vyúčtování akcí ČTU“

„tabulky pro vyúčtování 2018“

Pojištění členů ČTU

Informace o pojištění naleznete na webu ČRDM

ČRDM uzavřela nové smlouvy na období 2018–2021 s Generali Pojišťovnou, a.s., pojistná smlouva č. 0259492692, podrobnosti k nim zde:po rozkliknutí

NOVÝ FORMULÁŘ OHLÁŠENÍ ÚRAZU tady

Dohoda o zajištění a úhradě zdravotní péče (ošetření) účastníka zotavovací a jiné podobné akce

Týká se úhrady ošetření dítěte, cizího státního příslušníka, v život neohrožujícím případě, kterou doporučujeme uzavřít s rodiči neplnoletých účastníků-cizích státních příslušníků.For­mulář ke stažení tady

Děkujeme Ludvíku Ševčíkovi a Mirku Doleželovi a všem dalším zúčastněným kamarádům z Jihomoravské oblasti za tvorbu formuláře a za řešení této problematiky.

Odpadní vody na táborech

Uvolňovačky na tábory

Letní tábory na pozemcích ve správě LČR, s.p.


Česká tábornická unie 2009 - 2019 :: Tvorba webových stránek