Tábory

Termín odeslání hlášenek oblastmi na ústředí je 15.5.2017. Hlášenky zasílejte naskenované v pdf (pak lze originály přivézt až na červnovou NR), nebo rovnou poštou tak, aby byly na ústředí včas.

Vyúčtování táborů se zasílá ekonomce Janě Krtkové na adresu Sadová 387, 26727 Liteň..

Hlášenka dětského tábora

**Hlášenka pro rok 2017 v pdf ** Vyplňte prosím všechny kolonky správně včetně reálné polohy tábořiště.

Pro určení GPS polohy tábora použijte mapy.cz , ať máme všichni souřadnice v jednotném formátu.

Hlášenka pro rok 2017 ve wordu

Přehled legislativy k pořádání LDT

naleznete v poradně ČRDM zde

Potvrzení o způsobilosti pracovat s dětmi 2017

ke stažení zde

Pokyny pro vyúčtování akcí ČTU platné od 10.6.2017

pro vyúčtování tábora budete potřebovat přečíst Pokyny a použít a vyplnit tabulky č.1 a č.7, přiložit seznam účastníků, kopii osvědčení o způsobilosti hlavního vedoucího a odkaz na fotodokumentaci.

„pokyny pro vyúčtování akcí ČTU“

„tabulky pro vyúčtování“

Pojištění členů ČTU

Informace o pojištění naleznete na webu ČRDM

Úrazové pojištění

ČRDM sjednala úrazové pojištění pro roky 2014–2017 u Kooperativa pojišťovny, a.s., pojistná smlouva č. 5400856689.V pří­padě potřeby postupujte dle návodu ČRDM

POZOR! Je tu nový formulář pro hlášení úrazu. Začněte ho používat ještě dnes. Nový formulář pojišťovny Kooperativa je určený přímo pro členské organizace ČRDM a pro další subjekty, které jsou k naší úrazové pojistce připojeny. Tímto vás prosíme, abyste pro hlášení úrazů využívali výhradně tento nový formulář. Ve formuláři se nově uvádí IČ organizace, resp. pobočného spolku, který pořádá akci, na které došlo k úrazu, dále je zde specializované pole pro zadání kódu úrazu. Formulář naleznete během následujících dnů na webu www.crdm.cz/po­jisteni. Nebo si ho zde můžete stáhnout hned tady

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pro roky 2014–2017 ČRDM sjednala pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny Kooperativa, pojistná smlouva č. 7720796680.Pod­mínky zde

Dohoda o zajištění a úhradě zdravotní péče (ošetření) účastníka zotavovací a jiné podobné akce

Týká se úhrady ošetření dítěte, cizího státního příslušníka, v život neohrožujícím případě, kterou doporučujeme uzavřít s rodiči neplnoletých účastníků-cizích státních příslušníků.For­mulář ke stažení tady

Děkujeme Ludvíku Ševčíkovi a Mirku Doleželovi a všem dalším zúčastněným kamarádům z Jihomoravské oblasti za tvorbu formuláře a za řešení této problematiky.

Odpadní vody na táborech

Uvolňovačky na tábory

Letní tábory na pozemcích ve správě LČR, s.p.


Česká tábornická unie 2009 - 2017 :: Tvorba webových stránek