Směrnice

Na zasedání Nejvyšší rady dne 5.12.2015 bylo schváleno znění nových směrnic.

1. Směrnice o hospodaření České tábornické unie

Dne 25.3.2017 bylo Nejvyšší radou ČTU přijato opatření – změna výše odvodů členských příspěvků na ústředí ČTU z 10% na 100%. Návrh byl zdůvodněn, prodiskutován a hlasováním schválen. Podrobnosti v zápise z NR č.10/2017, který byl řádně rozeslán všem členům NR.

Toto opatření bude včleněno do nového znění Směrnice o hospodaření v ČTU, která bude projednávána na zasedání NR konaném 1.12.2018.

2. Směrnice o kontrolní a revizní činnosti v ČTU

3. Směrnice o některých aspektech organizačního uspořádání ČTU

4. Směrnice o kvalifikačních zkouškách

5. Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU


Česká tábornická unie 2009 - 2019 :: Tvorba webových stránek