Přeregistrace ve spolkovém rejstříku

Dne 3.12.2015 se ČTU stala zapsaným spolkem s právem registrovat pobočné spolky v souladu s NOZ a Stanovami ČTU.

Jako hlavní spolek nyní musí ČTU prostřednictvím ústředí přeregistrovat pobočné spolky, tedy Velké rady oblastí a všechny Tábornické kluby a Trampské osady,které jsou uvedeny ve spolkovém rejstříku a o přeregistraci požádají.

Přeregistraci koordinují Velké rady jednotlivých oblastí dle dohody s ústředím.

Žádosti podává a zápisy do rejstříku vyřizuje vedoucí ústředí Tereza Somrová , dotazy na ustredi@tabornici.cz nebo 737 442255.

Postup přeregistrace nejprve přečtěte zde: METODIKA

Dokumenty nutné k vyplnění:

Žádost o změnu údajů zapsaných ve spolkovém rejstříku

Prohlášení statutárního zástupce organizační jednotky

Čestné prohlášení statutární orgán

Čestné prohlášení kontrolní orgán

Vzor zápisu z Rady T.K. či T.O.

Vzor souhlasu vlastníků nemovitosti

Ostatní dokumenty:


Česká tábornická unie 2009 - 2019 :: Tvorba webových stránek