Nejvyšší rada

Nejvyšší rada ČTU (NR) se schází čtyřikrát ročně, zpravidla jednou za tři měsíce. Zasedají v ní volení zástupci z Velkých rad jednotlivých oblastí a zástupci ústředí a odborných týmů.

NR vždy projednává organizační, ekonomické, ideové i praktické otázky týkající se pravidelné činnosti ČTU a reaguje na aktuální podněty z jednotlivých oblastí.

Plán zasedání NR v roce 2016

jarní 19. 3. na ústředí ČTU v Praze
letní 4. 6. na Rapotínské Samotě
podzimní 10. 9. na Kadově
zimní 3.12. na ústředí ČTU v Praze

Nejvyšším orgánem našeho sdružení je Sněm ČTU.

Koná se jednou za čtyři roky. Zhodnotí uplynulé období a vypracuje Programové prohlášení, které nasměruje činnost ČTU podle stávajícího společensko-ekonomického vývoje, upřesní pedagogické metody při vzdělávání členů a zohlední návrhy demokratické většiny členské základny, které vzejdou ze sněmů jednotlivých oblastí.

V roce 2014 proběhl 12.Sněm ČTU, jeho Usnesení čtěte níže.

13.6. 2015 proběhl Mimořádný Sněm ČTU, jeho Usnesení čtěte níže.


Česká tábornická unie 2009 - 2017 :: Tvorba webových stránek