Nejvyšší rada

Nejvyšší rada ČTU (NR) se schází čtyřikrát ročně, zpravidla jednou za tři měsíce. Zasedají v ní volení zástupci z Velkých rad jednotlivých oblastí a zástupci ústředí a odborných týmů.

NR vždy projednává organizační, ekonomické, ideové i praktické otázky týkající se pravidelné činnosti ČTU a reaguje na aktuální podněty z jednotlivých oblastí.

Plán zasedání NR v roce 2019

jarní 23. 3. na ústředí ČTU v Praze
letní 8. 6. na TZ Dakota
podzimní 14. 9. na TZ Rachačka
zimní 7.12. na ústředí ČTU v Praze

Nejvyšším orgánem našeho sdružení je Sněm ČTU.

Koná se jednou za čtyři roky. Zhodnotí uplynulé období a vypracuje Programové prohlášení, které nasměruje činnost ČTU podle stávajícího společensko-ekonomického vývoje, upřesní pedagogické metody při vzdělávání členů a zohlední návrhy demokratické většiny členské základny, které vzejdou ze sněmů jednotlivých oblastí.

15. řádný Sněm ČTU se konal 15.9.2018 na TZ Lom na Hřebenech u Lipnice nad Sázavou. Usnesení čtěte tu

13.6. 2015 proběhl 13.mimořádný Sněm ČTU, jeho Usnesení čtěte zde

3.12.2016 proběhl 14.mimořádný Sněm ČTU

14. mimořádný Sněm ČTU se konal 3.12.2016 na ústředí ČTU v Praze. Jeho předmětem bylo schválení změny ve Stanovách týkající se užívání zkratky názvu ( bod 7.1 Stanov ) a volba místonáčelníka ČTU.

Místonáčelnicí ČTu byla zvolena Jana Krtková pro ekonomickou oblast, stávající místonáčelníci zůstávají ve svých funkcích, E.Dittrichová a M.Blodig odstupují na vlastní žádost k 31.3.2017.

Zápis průběhu Sněmu zde

Dokumenty Sněmu: Usnesení Protokolární zápis Protokol o volbě místonáčelníka


Česká tábornická unie 2009 - 2019 :: Tvorba webových stránek