Nejvyšší rada

Nejvyšší rada ČTU (NR) se schází čtyřikrát ročně, zpravidla jednou za tři měsíce. Zasedají v ní volení zástupci z Velkých rad jednotlivých oblastí a zástupci ústředí a odborných týmů.

NR vždy projednává organizační, ekonomické, ideové i praktické otázky týkající se pravidelné činnosti ČTU a reaguje na aktuální podněty z jednotlivých oblastí.

Plán zasedání NR v roce 2018

jarní 24. 3. na ústředí ČTU v Praze
letní 2. 6. na TZ Rachačka u Českých Budějovic
podzimní 14. 9. na TZ Lom na Hřebenech u Lipnice nad Sázavou
zimní 1.12. na ústředí ČTU v Praze

Nejvyšším orgánem našeho sdružení je Sněm ČTU.

Koná se jednou za čtyři roky. Zhodnotí uplynulé období a vypracuje Programové prohlášení, které nasměruje činnost ČTU podle stávajícího společensko-ekonomického vývoje, upřesní pedagogické metody při vzdělávání členů a zohlední návrhy demokratické většiny členské základny, které vzejdou ze sněmů jednotlivých oblastí.

15. řádný Sněm ČTU se bude konat 15.9.2018 na TZ Lom na Hřebenech u Lipnice nad Sázavou. Srdečně zveme všechny táborníky k výročnímu setkání, podrobnější informace očekávejte v průběhu měsíce března.

13.6. 2015 proběhl 13.mimořádný Sněm ČTU, jeho Usnesení čtěte zde

3.12.2016 proběhl 14.mimořádný Sněm ČTU

14. mimořádný Sněm ČTU se konal 3.12.2016 na ústředí ČTU v Praze. Jeho předmětem bylo schválení změny ve Stanovách týkající se užívání zkratky názvu ( bod 7.1 Stanov ) a volba místonáčelníka ČTU.

Místonáčelnicí ČTu byla zvolena Jana Krtková pro ekonomickou oblast, stávající místonáčelníci zůstávají ve svých funkcích, E.Dittrichová a M.Blodig odstupují na vlastní žádost k 31.3.2017.

Zápis průběhu Sněmu zde

Dokumenty Sněmu: Usnesení Protokolární zápis Protokol o volbě místonáčelníka


Česká tábornická unie 2009 - 2018 :: Tvorba webových stránek