Nejvyšší rada

Nejvyšší rada ČTU (NR) se schází čtyřikrát ročně, zpravidla jednou za tři měsíce. Zasedají v ní volení zástupci z Velkých rad jednotlivých oblastí a zástupci ústředí a odborných týmů.

NR vždy projednává organizační, ekonomické, ideové i praktické otázky týkající se pravidelné činnosti ČTU a reaguje na aktuální podněty z jednotlivých oblastí.

Plán zasedání NR v roce 2015

jarní 28. 3. na ústředí ČTU v Praze
letní 13. 6. na místě konání mimořádného Sněmu
podzimní 11. 9. v předvečer Setkání v lesích
zimní 5.12. na ústředí ČTU v Praze

Nejvyšším orgánem našeho sdružení je Sněm ČTU.

Koná se jednou za čtyři roky. Zhodnotí uplynulé období a vypracuje Programové prohlášení, které nasměruje činnost ČTU podle stávajícího společensko-ekonomického vývoje, upřesní pedagogické metody při vzdělávání členů a zohlední návrhy demokratické většiny členské základny, které vzejdou ze sněmů jednotlivých oblastí.

V roce 2014 proběhl 12.Sněm ČTU, jeho Usnesení čtěte níže.

Vzhledem k nutnosti přepracovat stanovy dle NOZ je na červen letošního roku předběžně plánován Mimořádný sněm.


Česká tábornická unie 2009 - 2015 :: Tvorba webových stránek