Malí táborníci

Přibližně dvě třetiny členské základny ČTU tvoří děti v dětských tábornických klubech, osadách a oddílech. Hlavní náplní činnosti ČTU je tak práce s dětmi a mládeží. Po celý rok je můžeme potkat především v přírodě na výpravách za dobrodružstvím, poznáním a romantikou v partě dobrých kamarádů. Zde získávají znalosti a dovednosti potřebné pro pobyt v přírodě a její ochranu, ale také – a to především – nové kamarády. Každý týden ožívají desítky kluboven při společných setkáních s hrami, procvičováním tábornické praxe… Oddílový či klubový rok je završen o letních prázdninách na stálých i putovních táborech.

Tábornické školy

Program TŠ je vyplněn teoretickým i praktickým osvojením si znalostí a dovedností z mnoha oborů, které jsou ve vztahu k přírodě a tábornické filosofii: orientace v terénu, topografie a práce s mapou a buzolou, pohyb v nebezpečném terénu, základy horolezectví, práce s provazem, tábornickým náčiním a nářadím, poznávání přírody, lesa, rostlin, základy ekologie, zdravověda, něco z historie ČTU a trampingu, přežití a bivak v lese včetně petrachtace, základní znalosti o potápění a fotografování, základy sebeobrany, tábornická astronomie a meteorologie, stavba týpí a jiných lehkých obydlí, některé speciální druhy přípravy stravy (Setonův hrnec…) a mnohé jiné tábornické dovednosti, jako je lasování, ovládání biče, hod bumerangem, nožem atd.

Celý tento nabitý program je zakončen zkouškou a při slavnostním ohni jsou absolventům předány plátěné, nebo těm nejlepším kovové odznaky absolventa TŠ.

Zimní tábornická škola – EXZIT

EXperimentální ZImní Táboření – praktické prověřování teoretických poznatků zaměřených na zimní pobyt v přírodě.

Mezi hlavní oblasti znalostí zde patří meteorologie, izolační materiály, tepelný komfort, pohyb zasněženým terénem, překonávání zamrzlé vodní plochy, impregnace obuvi a výstroje, noclehy: týpí – stany – iglů – bivak.

Z historie tábornických škol

Tábornické školy stály u prvopočátku ČTU a byly vlastně jedním z podnětů k jejímu založení v roce 1968. Mezi instruktory TŠ působily známé osobnosti, jako například trampský písničkář Wabi Ryvola, mistři sportu bratři Jáklové, malíř a člen divadla Járy Cimrmana Jaroslav Weigel a řada dalších. Na konci šedesátých let napsal jeden z prvních absolventů Ústřední tábornické školy a její pozdější instruktor Wabi Ryvola „kovbojskou“ písničku Sedmnáct dnů, ke které se nechal inspirovat průběhem ÚTŠ trvajícím právě 17 dnů.


Česká tábornická unie 2009 - 2019 :: Tvorba webových stránek