TÁBORNICKÉ ŠKOLY

K propagaci a organizaci tábornických škol napomáhá činnost pedagogicko metodického týmu (PMT). Informace o činnosti PMT naleznete v sekci PMT

Krátká historie TŠ

Před rokem 2011 rozlišovala ČTU dva druhy TŠ oblastní (OTŠ) a ústřední (ÚTŠ). Oblastní tábornické školy měla možnost pořádat každá oblast ČTU. Ústřední tábornické školy se naopak pořádali pouze na legendárním tábořišti Slunečné pasece pod Křemešníkem. Postupem času vymizely oblastní tábornické školy s výjimkou Jihočeské tábornické školy. V posledních letech před rokem 2011 se nedařilo z důvodu malého počtu účastníků realizovat ani Ústřední tábornickou školu a realizovala se stále pouze Jihočeská tábornická škola. Pedagogicko-metodický tým tedy sjednotil koncepci tábornických škol a vytvořil jednotnou úroveň tábornické školy ČTU. Tábornickou školu ČTU může realizovat kterákoliv oblast po schválení PMT.

Tábornické školy

Tábornická škola je akce založená na předávání informací z oblasti tábornictví a trampingu formou zážitkové pedagogiky. Jedná se o čtrnácti denní pobyt v přírodě vyplněný systémem odborných přednášek a her. Přednášky jsou z oblasti tábornictví a zajišťují je odborníci, dle jednotlivých témat. Absolvent TŠ se dozví základy a zajímavosti např. z první pomoci, stavby tee-tee, ohňů, meteorologie, psychologie, plánování výprav a expedic, turistiky pomocí navigace GPS a z mnohých dalších témat.

Návaznost na tábornické školy

Na tábornické školy navazují Nástavbové kurzy. Cílem Nástavbových kurzů je rozšířit danou tématiku (např. tu kterou již mnozí znají z TŠ) o další informace, či praktické využití.


Česká tábornická unie 2009 - 2019 :: Tvorba webových stránek