AKTUÁLNÍ NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ

NÁSTAVBOVÉ KURZY

Jedná se o tematické víkendy. Rozlišujeme dvě základní zaměření nástavbových kurzů.

  • Nástavbové kurzy ODBORNÉ
  • Nástavbové kurzy VZDĚLÁVACÍ

V systému vzdělávání jsou zařazeny jako navazující činnost na Tábornické školy ČTU (odkaz na záložku Tábornické školy) avšak účast na nástavbovém kurzu není podmíněna absolvováním TŠ (s výjimkou některých Nástavbových kurzů vzdělávacích). Nástavbové kurzy může pořádat každý člen ČTU po schválení Místonáčelníka pro odborné vzdělávání. Základní dokumenty nástavbových kurzů

Další informace na mailu Místonáčelníka pro odborné vzdělávání (wohryzek@tabornici.cz).


Česká tábornická unie 2009 - 2019 :: Tvorba webových stránek